ServicePakket HNL

ServicePakket MacBook Air 13 inch Apple M1

Het ServicePakket is een reparatie-servicepakket met uitgebreide service- en supportdekking inclusief schadedekking voor het volgende product:
MacBook Air 13 inch Apple M1 8-core

Dekkingsperiode:
De MacBook Air is gedekt voor een aaneengesloten periode van 48 maanden na de bestelling en betaling van het ServicePakket. De dekking eindigt automatisch zonder berichtgeving na 48 maanden.

Eigen risico:
Het eigen risico per incident bedraagt: 50 Euro

Wat is precies gedekt?:
De dekking geldt voor:

 • De technische functionaliteit van de hardware van de Mac. Spontane defecten aan de Mac worden kosteloos gerepareerd.
 • Schade veroorzaakt door een ongeluk of door van buiten afkomstig onheil. Gedurende de dekkingsperiode is de Mac gedekt voor schadegevallen met een maximum van 1 keer een gebroken display en 1 keer een vloeistofschade.
 • Indien de Mac total loss verklaard wordt. Dan zal er een vergelijkbare Mac worden uitgekeerd. De schadedekking komt dan wel te vervallen. Of te wel de maximale schadelast beperkt zich tot de vervangingswaarde van de Mac.

Wat valt buiten de dekking?
De dekking geldt niet:

 • voor verbruiksonderdelen, zoals de oplader, accu, scharnieren of beschermlagen die door de tijd heen aan slijtage onderhevig zijn of gebreken die te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van de Mac, tenzij het defect te wijten is aan een productiefout;
 • bij fysieke en cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken onderdelen van de Mac, tenzij het defect te wijten is aan een productiefout;
 • schade die is ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een derde partij;
 • schade die is ontstaan door opzettelijk handelen en/of onzorgvuldig gebruik door de gebruiker of door een derde partij;
 • voor een Mac waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 • als gebruiker met een wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegden toegang tot de Mac te ontzeggen niet kan uitschakelen en gebruiker niet kan aantonen dat hij/zij de bevoegde gebruiker van de Mac is.

ServicePakket-voorwaarden:

 • De aankoopfactuur met serienummer dient op naam van de gebruiker gesteld te zijn en een kopie hiervan dient beschikbaar gesteld te worden.
 • In de laatste 12 maanden van de dekkingsperiode zijn schades gedekt tot maximaal 25% van de aanschafwaarde van de Mac.

Verantwoordelijkheden gebruiker:
De Mac is in staat om softwareprogramma’s, data en andere informatie op te slaan. Gebruiker dient periodiek back-upkopieën te maken van de gegevens die op de Mac zijn opgeslagen teneinde de inhoud te beschermen en als voorzorgsmaatregel voor mogelijke operationele storingen.

Voordat gebruiker de Mac voor serviceondersteuning aanbiedt, dient gebruiker een back-up te maken van het materiaal dat op de Mac is opgeslagen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op de Mac is opgeslagen, kan tijdens service worden verwijderd, vervangen en/of worden geformatteerd.

Bescherming Mac:
Na de uitlevering van de Mac dient de Mac in een beschermhoes of in een rugzak met een aparte laptopruimte vervoerd te worden. Deze dient gedurende de looptijd van de servicedekking gebruikt te worden om de Mac te beschermen.

Hoe te handelen voor een serviceverzoek?
In geval van een defect, schade of storing aan de Mac dient gebruiker de Mac zo spoedig mogelijk in te leveren bij de ICT-servicedesk van school. Gebruiker dient het defect, schade of storing zo duidelijk mogelijk te omschrijven en zijn/haar ID-nummer en desgevraagd zijn/haar wachtwoord te vermelden.

Procedure afhandeling serviceverzoek:
De school zal de service zo spoedig mogelijk (laten) uitvoeren. In eerste instantie wordt het defect, gebrek of storing onderzocht. Als het probleem binnen de servicedekking valt wordt het serviceverzoek doorgezet aan de serviceleverancier en wordt de reparatie van de Mac uitgevoerd met nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn. Indien de service niet in afzienbare tijd uitgevoerd kan worden, zal de school een Mac in bruikleen ter beschikking stellen.

Nadat de service op de Mac is voltooid, krijgt de leerling per email bericht dat hij/zij de Mac weer kan ophalen bij de ICT-servicedesk van school.

Voorwaarden betreft een leenMac:
Gebruiker heeft geen recht op een leenMac indien gebruiker zijn/haar Mac niet bij de ICT-servicedesk van school heeft ingeleverd. In geval van verlies van de leenMac, is gebruiker verplicht de dagwaarde van de MacBook te vergoeden. In geval van incidentele/oorzakelijke schade aan de leenMac, is gebruiker verplicht de reparatiekosten te vergoeden.

Beperking van aansprakelijkheid:
De serviceleverancier is in het kader van deze dekking in geen geval aansprakelijk voor welk verlies van data en/of software in de ruimste zin des betekenis.

Prijs en hoe te bestellen:
De bestelprijs voor dit servicepakket bedraagt 249 Euro inclusief BTW.

U heeft de mogelijkheid dit servicepakket te bestellen vanaf 1 juni 2023 tot 31 augustus 2023. Mocht u daarna nog tot het inzicht komen dit servicepakket te willen bestellen is, dan dit uiterlijk mogelijk tot het moment dat de MacBook wordt uitgeleverd. Het servicepakket dient besteld te zijn voordat de Mac op school wordt uitgeleverd.

Bestellen gaat als volgt:
U kunt per iDeal-betaling afrekenen middels onderstaande knop, waarbij u onder de opmerkingen het leerlingnummer aangeeft:

Bij het bestellen gaat u akkoord dat conform de privacyverklaring uw naam- en adresgegevens en emailgegevens kenbaar worden gemaakt aan de firma Edurable. U krijgt als bevestiging van aanschaf van het servicepakket een factuur per email toegestuurd.