Services voor educatieve instellingen

Als educatieve instelling is uw doel goed onderwijs. ICT speelt niet alleen een steeds grotere rol in onze samenleving, maar ook op school. Digitaal onderwijs bestaat nog niet lang. In sommige lessen maken boeken plaats voor digitale leermiddelen, zoals een tablet of een laptop. Daarbij komen diverse vraagstukken kijken om de continuïteit van digitaal onderwijs te waarborgen. Onze overtuiging is dat voor elk vraagstuk een oplossing is.